نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

هر نقطه از یک سطح موبیوسی در عین حال که 'درون' است، 'بیرون' نیز می‌باشد!

ادامه …
۵ آذر ۹۵
کمی بیشتر درباره نسل جدید پازل های عددی هوش

کمی بیشتر درباره نسل جدید پازل های عددی هوش

معرفی اجمالی پازل های هوش کِن کِن

ادامه …
۲۴ آبان ۹۵
اریگامی: جادوی کاغذ و تا

اریگامی: جادوی کاغذ و تا

اریگامی، هنر باستانی بازی با کاغذ، گرچه ریشه در تمدن باستانی چین و ژاپن داشته اما امروزه محبوبیتی جهانی پیدا کرده است. این هنر ظریف با وارد شدن در نظام آموزشی و مدارس می تواند به تقویت درک فضایی و تفکر منطقی دانش آموزان کمک مؤثری نماید.

ادامه …