نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

هر نقطه از یک سطح موبیوسی در عین حال که 'درون' است، 'بیرون' نیز می‌باشد!

ادامه …
۵ آذر ۹۵
کمی بیشتر درباره نسل جدید پازل های عددی هوش

کمی بیشتر درباره نسل جدید پازل های عددی هوش

معرفی اجمالی پازل های هوش کِن کِن

ادامه …
۲۴ آبان ۹۵
نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

نوار موبیوس: فرار خرگوش از درون به بیرون!

نوار موبیوس نواری است که دو لبه آن بر هم قرار گرفته و حلقه‌ای را بوجود می‌آورد. می‌توان بین هر دو نقطه از سطح این نوار، بدون قطع کردن لبهٔ آن، خط ممتدی کشید. نوار موبیوس فقط یک سطح و فقط یک مرز (لبه) دارد.

یعنی هر نقطه از یک سطح موبیوسی در عین حال که درون است، بیرون نیز می‌باشد!

ادامه …
هندسه در اعجاز طبیعت: گل شب‌یار مارپیچی

هندسه در اعجاز طبیعت: گل شب‌یار مارپیچی

طبیعت، بزرگترین جلوه گاه دقت، تقارن و زیبایی است. بسیاری اوقات به راحتی از کنار شاهکارهای طبیعت و جهان اطرافمان گذر کرده و به گفتن این جمله بسنده می کنیم: 'وای نگاه کن! چقدر قشنگ!' بی آنکه حتی نگاهی دقیق و عمیق به آنها داشته باشیم.

ادامه …