طنز ریاضی: حسابرسی در عصر حجر

سرپرست تیم حسابرسی خطاب به مدیرعامل یک شرکت عصر حجری:

متأسفانه برای حسابرسی کار شما، نمی توانیم بصورت دستی به کارمان ادامه دهیم. باید کمی منتظر عصر دیجیتال بمانید!

منبع: آی هوش
قبلی

خوشحالی پس از گل پوگبا و مثلثات!


بعدی

هندسه در اعجاز طبیعت: گل شب‌یار مارپیچی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.

نظر دهید